is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was van Mander ook bekend met een thans zeer zeldzaam werkje van Coecke. De bewuste plaats luidt:

fol. 266a: „(hij) vondt een kistmaker oft schrijnwercker / die hadde de Boeckë van Sebastiaen Serlius oft Vitruvius, uytgegevê door Pieter Koeck: dese schreef Vries nacht en dagh vlijtich uyt / so den grooten als den cleenê."

Hier toch is bedoeld: „ Die inventie der colommen.... wt

Vitruvio ende andere diversche auctoren op 't corste vergadert

etc." (Februari 1539).