is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(„Voor Geerart de Iode een Fonteyn-boeck".)

6. Architecturae oder Bauung der Antiquen.... etc." — 1577. (1581, 1597)-

(„noch een Boeck van Architecture van de vijf colomnen en elcker colomne wercken vijfmael.")

7. „Hortorum viridiarumque elegantes et multiplices formae,..." — 1583.

(„ordinantiën van Hoven, Ganghen en groen waghens, op de Perspectijf, met dool-wegen.)

8. „V erscheyden schrijnwerck als Portalen, kleerkasten, Buffetten.... etc."

(„alderley schrijnwerk, van Portalen, Koetsen, Tafelen, Buffetten....") 1)

9. „Theatrum vitae humanae.... etc." — 1577.

Ten slotte noemt van Mander: „Spoelgien. Compartimenten, Grotissen en Cieraten." Bedoeld zijn de volgende werken:

10. „Multarum variarumque protactiarum compartiment a.... etc.", in twee series: de eerste van 1555 in 12 bladen, de tweede van 1557 in 13 bladen. 1)

11. ,,Grotesco: in diversche manieren zeer chierlijck bequaem.... etc. 13 bladen. ')

12. „Caryatidum (vulgus Terraas vocat).... etc. !)

13. Eindelijk wordt fol. 29ya gezegd: „.... hij heeft nu A° 1604 uytgegheven een seer schoon Boeck van Metselrye etc."

Bedoeld is dus het eerste deel van: „Perspectiva, dat is de hooch gheroemde conste eens schijnende in oft door-s i e n d e ooghen ghesichtenpunt.... etc." — 1604 — 49 bladen.

Het 2e deel verscheen eerst in 1605.

In het eerste deel komt een portret van Vredeman de Vries voor, gesneden door H. Hondius in 1604 met het inschrift: „Aetat 77." Niet onwaarschijnlijk berekende van Mander hieruit Vredeman's geboortejaar (fol. 265b).

') Opnieuw uitgeg ven in photo lithogravure te Parijs-Brussel.