is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermeldt en hier dus misschien aan kritiek van van Mander kan gedacht worden (zie bldz. 48).

De eenige plaats, waar desnoods aan ontleening aan Guicciardini zou gedacht kunnen worden, is, waar van Mander de bekende drukfout bij Vasari verbetert, zooals Guicciardini het jaartal geeft (zie bldz. 47), maar, zooals reeds is betoogd, behoeft ter wille dezer in 't oog loopende en makkelijk te verbeteren drukfout geen afhankelijkheid te worden aangenomen.

Evenmin behoefde van Mander gebruik te maken van een mededeeling aangaande Hubrecht Goltzius en den Heer van Watervliet (zie bldz. 106), luidend: „II medesimo Laurino ha non solamente fauorito, ma preso totalmente in braccio et in protettione Huberto Goltzio Herbipolita Venloniano eccellente scultore.... etc." — Zooals boven is aangetoond, kan van Mander dit even goed uit de werken van Goltzius zeiven hebben ontleend.