is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ongedrukte Bronnen.

Tegenover een vrij gering aantal gegevens aan gedrukte bronnen ontleend, staan de zeer talrijke ongedrukte, die van Mander ten dienste moeten gestaan hebben, doch ten opzichte van welke hij dezelfde stilzwijgendheid in acht neemt als voor het meerendeel der bronnen van de eerste kategorie: een massa feiten, data en levensbijzonderheden worden ons in bonte verscheidenheid voorgelegd, zonder dat over de herkomst het minste gerept wordt. Een enkele maal is wel een kleine vingerwijzing gegeven, doch dóórloopend blijft toch de sluier van geheimzinnigheid over de herkomst van dat omvangrijkbronnenmateriaal geworpen.

Hiermede zijn wij dan ook genaderd tot het meer intieme gedeelte der wordingsgeschiedenis van het Schilderboeck.

Bij de behandeling zijn onderscheiden: I. De ongedrukte bronnen in engeren zin: brieven, manuscripten.

II. I ersoonlijke mededeelingen, onverschillig of deze den schrijver mondeling, dan wel schriftelijk bereikten.

III. Eigen herinneringen, behalve opsomming van schilderwerk.