is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v. M. Ligg.

Singher 1543 1544 <) <) Men bedenke, dat het

1 lansken v. d. Elburght 1535 1536 ') gildejaar begin October beAert de Beer 1529 1529 gon en één jaar dus over twee

Jan Cransse 1523 1523 halve kalenderjaren liep (zie

b.v. de rekening en verant woording, Liggeren bldz. 300, 335 enz.

Lanibert van Oort 1547 1549 2) 2) Aan te nemen is, dat

Michiel de Gast 15,8 1558 L v. O. reeds in het kalen-

Pieter Bom 1560 1563 derjaar 1548 toetrad: dit jaar

Cornelis van Dalen 1556 1556 is evenwel niet ingevuld. Patenier 1515 1515

J oos v. Cleve 1511 1511

Willem „ „ 1518 1518

Hendrik* Herman),, ,. 1533 1533

Willem Key 154° | 1542 s) 3) Het jaar 1541 is oninge-

Pieter Breughel 1551 ! 1551 vuld. Zie aanm. 2.

Frans Floris 1539 1540 l)

Frans Francken 1561 1567 *) 4) In 1561 kwam wel een

Ryckaert Aertsz. , 1520 1520 Paulus Franck(en) in het

Jaques Grimmaert 1546 1547 ') gild. De bij voeging van v. M ,

dat Frans „redelyck jongh" ghestorven is, terwijl bekend is, dat deze eerst 10 jaarna v. M. stierf (1616), doet ook al vermoeden, dat v. M. hier een ander op 't oog heeft, waarsch. dus Paulus.

Pieter Balten 1579 1540 3) In dit jaar 1540 althans

een ,,1'ierken (Balten) Custodis; in 1569 alleen ingevuld: Peeter Baltens, alias Custodis." (Deken).

Frans Pourbus | 1564 1569 B) °) Men bedenke, dat eerst

in 1590 de jaren 15646111569 in de Liggeren zijn bijgewerkt. Hans Jordaens j 1579 1581 ") 7) Zeer waarsch. eigen her-

Gillis Mo~taert | 1555 1554 ') innering van v. M. — Deze 3

Bernard de Rijcko j 1561 1561 opgaven n 1561 zijn de Gillis Cognet j 1561 1561 eenige bepaald foutieve.

Marten de Vos | 1559 1558 8) 8) In 1559 Jaques de Vos.

Pieter de Vos j 1519 1519