is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kunstwerken als Bronnen.

Stelde zich de auteur in de eerste plaats ten doel, zoo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijke gegevens te verzamelen voor de levensbijzonderheden der behandelde personen, terecht heeft hij bovendien ingezien, dat in die monografieën een opsomming en beschrijving van kunstvoortbrengselen dier schilders niet ontbreken mocht.

Deze kunstvoorwerpen zijn zeker tot van Manders bronnen te rekenen, en een volledig overzicht te hebben van de opgesomde schilderwerken kan zijn nut hebben, om duidelijk te maken welk een moeite van Mander zich getroostte bij het samenbrengen van zijn gegevens, en van welk gewicht voor hem de kennis van de werken der meesters was.

Nog duidelijker voorstelling kan men hiervan bekomen door een becijfering als de hieronder volgende, geput uit Bijlage I.

Daaruit blijkt ook hoe groot het aantal bezitters van e'én, twee of hoogstens drie schilderwerken was, terwijl slechts twee collecties van meer dan 30 stuks worden genoemd. ') (Wyntgis te Middelburg en de Keizerlijke collectie te Weenen).

Aantal bezitters van stukken tezamen gemiddeld 81 1 81

27 2 54

13 3 39

3 412

3 5 15

I27 201 1.58

') Men bedenke evenwel, dat er collecties bij zijn, die blijkens boedelinventarissen enz. veel grooter zijn geweest.