is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Aken (Hans). >) [fol. 2890—2910].

Copieën naar schilderwerk in kerken te Venetië.

Eigen portret. Voor zijn leermeester Gaspar Rems te Venetië. Deze hield het ,, so lang hy leefde in grooter weerden / en lietet een yeder met grooten roem sien."

„Uyt den Spieghel al lachende."

Kerstnacht. Te Rome geschilderd „voor de Paters Jesuiten in hun kerck beneden t' Capitolium."

Op tin of lood. „Met Enghelen."

Eigen Portret.

Eveneens lachende.

Eigen Portret.

„Neffens hem een Vrouw-mensch / Madona Venusta geheeten / spelende op

een Luyt / en hy achter haer staende met een schael Wijns in d'handt."

Portret van Franciscus-Maria deMedicis, hertog van Florence.

Portret van Madonna Laura (Terracina) „een gheestighe Poëtersse oft Dichtster, etc."

* Copie hiervan behield hij zelf „en is noch t'Amsterdam tot syn Discipel Pieter Isaacksz."

„Bespottinghe Christi." Merlo n". 34, grav. v. André.

Levensgroote, nagenoeg geheel naakte Christus, half liggende omhoog blikkend.

Danaë.

Levensgroot.

„Mary-beeldeken." * „Welck van Raphael Sadler ghesneden uytcomt in Print." Merlo n°. 95.

Op koper. Met St. Katharina en engelen.

Venus en Cupido. Deze vier laatste stukken zou hij te Venetië gemaakt hebben voor een koopman van Maastricht.

Meer dan half levensgroot. Venus in zittende houding uit de zee oprijzend,

door de Horen begiftigd met kleeren en kostbaarheden.

Het oordeel van Paris; te Keulen voor een koopman Boots gemaakt.

Thans Part. Coll. Mr. W. F. van Leeuwen, Amsterdam 2)

•) W. Schmidt, in Algm. Ktlnstler Lexikon I S. 39 seqq. 2) Oud Holland XVII, bldz. 123.