is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* „De vier Evangelisten."

Thans te Dresden n°. 831 (cat. 1902) 1.37V2 X l-29-

* „S. Anna gheslacht."

Beide laatste stukken bij Hans Verlaen te Haarlem gezien.

Bles (Hendrik), [fol. 219^].

* „Dry landtschappen."

* Een Lotken."

Beide te Middelburg bij Melchior Wyntgis.

* Kramer in den slaap beroofd door apen. Bij Marten Papenbroeck te Amsterdam.

(De apen) „al zijn Cramerije voorthalen / en hanghen over al op de boomen / en met hem veel wesen hebben: t' welck by eenighe wort uytgheleyt en verstaen / een spotterije te wesen met den Paus."

Thans te Dresden, n°. 806 (cat. 1902) 0.591 /2 X 0.85'/2.

* Emausgangers. ') Bij Melchior Moucheron te Amsterdam.

Een klein stukje. Op den voorgrond „het casteel Emaus en de Pilgrims in 't groot: elder sitten sy ter Tafel. Voorts sietme in Jerusalem Historiën van

de Passie / als Ecce Homo verder een Calvarij bergh / met t' Crucifix

en verrijsnis."

Volgens van Mander was Bles ook in Weenen en Italië zeer gezocht.

Blocklandt (Antoni). [fol. 253^—255#].

* „Conterfeytsel van zijn Vader en Moeder." „Ten huyse van d Heer Assuerus, Heer van Blocklandt / neef van onsen B." te Amsterdam.

Van Mander voegt er aan toe: „besonders des Vaders tronie met den baerdt/ welcke op een schijn-doenlijcke wijze seer aerdigh is gehandelt." Verderop: „hij was zeer gheestigh van hayr / dat den tronien grootlycx verciert: oock van ouder en ander mannen baerden."

Altaartafels te Delft.

„S. Jacobi onthoofdinge." In de kerk te Gouda.

Thans te Gouda, Stadsmuseum, n°. 259 (cat. 1885), 3-'4 X 2.64.

') Hymans I p. 198 n. 3.