is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Naeckte Venus." „Gemaeckt voor eenë, gheheeten Keghelingen, t' welck noch by zyne Weduwe is."

Niet zeer groot.

„Joseph den Patriarch." „Syn leste werck / doch niet al voldaen wesende." „By Wolfart van Bijier in den Nes" te Amsterdam.

„Dood van Christus."

Thans Haarlem, Bissch. Museum, 37 X 87. (Tentoonstelling Utrecht, 1894, n°. 5). Gegraveerd door H. Goltzius B. 265.

Fol. 297« zegt van Mander, dat Joos de Beer „in zyn huys veel fraey dinghen van Blocklandt" had.

Bloemaert (Abraham), [fol. 29-ja—298a].

Copieën naar Hendrik Wthoeck, Dirck Barentsen, Pieter Aertsen.

* „d'Historie van Niobe." „Bij den heer Sion Luz t' Amsterdam."

Levensgroote naakte figuren.

Thans (?) Kopenhagen n°. 39 (cat. 1896) (ged. i59i)27X '00.

* „Deself Historie / doch op een andere ordinantie," te Weenen: „dit is cortlijck van B. gedaen."

Eveneens een groot stuk.

„Een Godenbancket," ibidem. ')

* „Venus, Juno, Pallas: vroegh van hem gedaen," bij Jaques Razet.

„Dry groote tronien in ronden."

„Een ander Godenbancket." „By den Graef van der Lio..vroeger van Vi*»m trp<i-ion »

') Cf. Hymans II, p. 323.