is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dergelijk onderwerp (copie) te Praag (cat. 1889) n°. 17, 1.69 X 1.23; Berlijn, n°. 563 bezit ook een Hel en Laatste Oordeel.

* ,,Cruysdragher." Te Amsterdam. „Met meer staticheyt/ als wel zijn ghewoonte was. ' ')

* Deuren met eenighe heylighen." Gezien bij Joan Dethring te Haarlem.

* o. a. „Een monnik, disputeerend met ketters." De heilige werpt hun en eigen boeken in het vuur; wiens boek niet verbrandde zou het ware geloof behelzen; het boek van den heilige vliegt uit het vuur: „den Sanct roet zijnen gheselle seer statigh siende / en d'ander bootsighe vreemde tronien hebbende."

„Eenigh mirakel." 2)

„Daer eenen Coningh en ander ghevallen seer schricklijck sien."

Werken in 's Hertogenbosch en Spanje „die daer in grooter weerden worden gehoudë." Nog heden ten dage kan men H. Bosch alleen goed leeren kennen in de verzamelingen in en bij Madrid. Van de door Vasari genoemde (IX, 296) vermeldt van Mander er geen enkele. 3)

van den Bosch (Lodewijk Jansz.). [fol. 21 ?a\.

* „Een Jeronimus."

* „Vier groote ronden / soo branden / Fruyten als Bloempotten / en ander stucxken." Alle bij Melchior Wyntgis te Middelburg.

* „Een glas met bloemen." Bij Jaques Razet.

Obreen's Archief V 296: in de veiling van schilderijen van

J. C. de Backer te 's-Gravenhage, 1662, komt onder n°. 15 „Een stuck synde een romer met bloemen, geschildert met waterverwe by Lodcwijck Jansz. van den Bosch."

Bouts (Dirk) [fol. 206ab\.

* Een triptiek. Te Leiden bij Jan Gerritsz. Buytenwegh gezien.

») Hymans I p. 170 n. 3.

2) Hymans I p. 170 n. 4.

3) Hymans I p. 170 n. 5, 6.