is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 57 in het Rijksmus. te Amsterdam is een ander. ')

* „Een Rot." Op de Kloveniers Doelen te Amsterdam. „Daer sy ter Tafel sitté / en eten een gedaent van visch / die in Hollant wort Pos genoemt."

Thans Amsterdam Rijksmus. n°. 58 (cat. 1891) gedat. 1566; 116 X 293. 2)

* „Een Rot." Op „S. Sebastiaens Doelen."

,, Waer in comcn eenige bruyn oude Schipperstronie / en boven op een galerije zijnder / die eenen grooten silveren drinck-hoorn hebben."

* Portret van Titiaan. Bij Pieter Isaacs te Amsterdam.

* „Een oordeel met de sevë vvercken van barmherticheyt." In „het Gasthuys" te Amsterdam. Onvoltooid.

* [fol. 238^]. „Een Perseus strijdt." Behoorde aan Rauwert en werd met andere schilderstukken verkocht aan den Graaf van der Lip.

„ Daer t* volck in steen verandert."

* [fol. 2970]. „Een modern bancket," nageschilderd door Abraham Bloemaert. Het „ principael is noch t' Amsterdam bij Cornelis van der Voort."

Hierin een dame, harpspelende en zingende.

Auctie v. d. Voort 7 Apr. 1614, werd een banquet van den meester verkocht voor ƒ 205. 3) — Gesneden door J. Sadeler. 4)

Dirk Jacobsz. [fol. 20yb\

„Een Conterfeytsel;" op de Doelen te Amsterdam.

„Daer een handt in comt / soo schoon en verheven uytmuntende.... om dieswille datter oock Jacob Roevaert (Rauwert) groot geit van heeft gheboden / om te moghen uytnemen." 5) Iets dergelijks wordt meegedeeld over het Ilellersche Altar van Dürer. Ook over een voet in den C. C. v. Haarlem, in 't Mauritshuis (zie Houbraken I, 33.)

Thans Amsterdam, Rijksmus. n°. 719 (cat. 1891) 118 X 337 ")•

') Oud Holland XIII bldz. 105. 2) ld. bldz. 108. ») Id.bldz. 192.

4) Taurel, 1'Art Chrétien II p. 175.

5) Hymans I p. 109, n. 5.

<i) Oud Holland XIII bldz. 94 en 106 en A. Riegl: Das Holl. Gruppenportrat, 1902, S. 101.