is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Thans München, Pinacotheek n°. 239, 0.65 X °-48-

* „Een Roomsche Lucretia." Bij Melchior Wyntgis te

Middelburg.

Thans (?) München, Pinacotheek n°. 244, (ged. 1518) 1.66 X 0-74-

[fol. 22jd\. „Een tafel. Tot Norenburgh in een kerck, waaraan Aldegrever de deuren zou geschilderd hebben. (Zie bldz. 182). Hoogstwaarschijnlijk is bedoeld het PaumgartnerAltar, thans in de Pinacotheek te München, 152 X I23-

Portret van Lucas van Leiden.

Thans Lille. *)

* [fol. 2083], „Veel teyckeningen zyn oock by verscheyden Constbeminders te sien: by den Const-liefdighen Heer Joris Edmheston, in den Briel / in een Boeck 1 eertijts toebehoort hebbende Lucas d'Heere, zijn van Alberts handt eenige tronien conterfeytsels: onder ander een met den Pinceel ghehoogt en ghediept / wesende eenigh Cardinaal oft geestlijck persoon, oock een Marybeeldt zeer aerdigh ghehandelt metter

Pen : by de Mary-beeldt is een datum van 1526. In 't zelve

Boeck zijn oock eenighe Proportie bootskens."

Volgens H. Hymans is de „Cardinael" ongetwijfeld de „Tête de Vieillard-' in het Musée du Louvre te Parijs,

n°. 2709 (cat. 1900) 0.40 X °-3°-

* „Eenige Proporty-mannekens. Vry groot / en ten dcele gheartseert / met noch eenighe armen / handen / en

anders tot zijn behulp om te maken den voorverhaelden

Adam en Eva." Bij Arnoudt van Berensteyn.

Thans British Museum. 2)

Bij de opsomming van een vrij groot aantal prenten houdt van Mander zich niet aan Vasari, die veel uitgebreider is. Misschien slaat op dezen: „In veel plaetsen van Italien / zijn oock van zyn costighe handt veel schilderijen en teyckeninghen

1) Reproductie v. d. teekening te Rijssel in Oud Holland XVII (1899) bldz. 79.

2) A. Springer. Albrecht Dnrer (1892) S. 172.