is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Guicciardini zegt, dat te Brugge in St. Donaes een O. L. Vrouwe hing.

Thans Brugge, n°. i (cat. Lafenestre) [„La Ste Vierge du chanoine van der Paele"] 1.22 X 1 • 57-

0 „Man en Vrouwe, ghetrouwd van Fides." ')

Thans Londen, National Gallery, n". 186 (cat. 1894). [Portret van Jean Arnolfini en zijn vrouw Jeanne de Chenany] 2 ft. 9 in. X 2 ft- V2 'n-

De opsomming en beschrijving der drie laatste stukken berust geheel op Vaernewijck (zie bldz. 97—98).

* „Een cleen conterfeytselken van een Vroumensch met een Landtschap achter." Hij herinnert zich dit gezien te hebben bij Lucas de Heere.

Thans Antwerpen, nu. 410 (cat. Lafenestre) gedat. 1437; 0.32 X 0.19.

* Van zijn teekeningen heeft van Mander er enkele gezien (fol. 202b)\ evenwel vermeldt hij niet waar, wanneer, noch het onderwerp.

Engelbrechtsen (zie Cornelis Engelbrechtsen).

Enghelrams (Cornelis). [fol. 228^].

„Waterverwe doecken." In St. Rombouts te Mechelen „in eenighe pereken, de werekë van barmherticheyt," en „t' onderscheyt van rechte arme en ondeughende bedelaers."

„Met alderley tuygh van Lieren."

„Bekeeringhe Pauli." In St. Catharina te Mechelen.

Groot, doch half vergaan stuk.

„D'historie van David." Voor den Prins van Oranje naar teekening van Lucas de Heere.

Vele van zijn doeken gingen naar Hamburg.

') H. Hymans: L'exposition des Primitifs Flamands rt Bruges, 1902, p. 18.

Cf. J. VVeale. Notes sur Jean van Eyck.