is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Floris (Claudius — de Vriendt). [fol. 2390],

Beelden van hem „die ten deele noch binnen Antwerpen ghesien connen worden."

Floris (Cornelis II). [fol. 239^].

* Bouwwerken te Antwerpen het Stadthuys,

Oosterhuys .. .." (in 1898 verbrand).

* Het huis van Frans Floris, uitvoerig beschreven.

De origineele teekening gereproduceerd in L'album historique

d'Anvers par Jos. Linnig et f. H. mertens, Anvers 1868 pl. 35.

Floris (Frans), [fol. 238^—243^].

* „De Schermers, oft S. Michiels Altaertafel" te Antwerpen in O. L. Vrouwe kerk.

„Wesende den val van Lucifer." „Daer comt oock in den Draeck met den seven hoofden." „In een der deuren.... den Hooft-man van het Schermers-Gildt / met een Slachsweerdt in de handt / en eene bruyne wolek / die een aerdighe Schaduwe.... is brenghende."

Thans Antwerpen, n°. 112 (cat. Lafenestre) gedat. 1554, 3.08 X 2.20.

* „d Opvaert Mariae." Ibidem. In den beeldenstorm vernield. Evenwel: „ eenige meenen / dat dit stuck noch is in het Schorial in Spaengië bewaert." !)

„Eenen grootê doeck van tijek." Hierin „gevlogelde vliegende Engelé."

* „t'Uyterste Oordeel." 2) Altaartafel te Brussel.

Thans Brussel, n°. 174 (cat. 1900) 2.65 X 2-i8 e" 1.03.

* „Een Kerstnacht." Altaartafel te Antwerpen.

Thans Antwerpen, n°. 113 (cat. Lafenestre) 2.51 X r-9Ö.

* „\ ier dobbel deuren." „Te Gent achter S.Jans kerek/ in de Capelle van den abt van S. Baefs." Besteld door den abt Lucas.

') Liggeren p. 137: „Item, anno lxvij, xxviij junij, betaelt Meester Iransen Floris, schilder voer de schilderie van der tafel staende op den hoogen outaer, xxvij 11 x sc." Rekening van O. L. V. kerk van Kerstmis 1566—67.

2) Hymanslp. 342 n. 4.