is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Heere (Lucas). !) [fol. 2550—2563].

Portretten van „den Heere van Wacken / met de Vrouw/ en oock Cosijntgen / den gheck van den Heere."

Deuren aan een altaartafel.

Cf. in den „Boomgaerdt der PoËsien" (zie bldz. 78).

Aen Kozijnken 't Zotken van Mijn Heer van Wacken.

Elck rekent u maegschap, oubollig haer,

Noemende u Kozijn, Kozijnken een paer;

Zoo ook u geslachte groot is bevonden;

Want velen die u zoo heeten voorwaer Niet zeer en liegen, u bestaende naer,

Al maken zij den wijsaerd t' allen stonden.

* „Eenen Pingsterdagh;" in St. Pieterskerk te Gent.

„Daer in Apostelen met schoon lakenen."

* Epitaphium in St. Janskerk. Waarschijnlijk nog zelf te Gent gezien.

„In midden een Verrijsnis: in d' een deur / de Discipulen nae 'Èmaus: in d'ander / M agdalen a bij Christum in 'tHof.»

* ,,Tafereelen en Conterfeytselen," zonder verdere aanduiding.

„Alle drachten en cleedinghen der Natiën. „Voor

den Admirael te Londen. " 2)

Teekeningen uit zijn jeugd: „ghesichten op de Mase /

vervallen Casteelen en Steden

„Teyckeningen voor Glasschrijvers en Tapijtsiers.' Tapijtpatronen. Geteekend te Parijs ,, voor de Coninginne, s' Conings moeder."

i) Zie L. Cust, in National Biografy, en van denzelfde: A notice oft the Life & Works of Lucas d' Heere, Westminster 1894. — Maasgouw 1881, bldz. 526. — Navoscher, 1894 bldz. 192—6. •) Walpole. Anecdotes of Painting, 1862 p. 157.

Volgens de Busscher (Recherches sur les peintres et sculpteurs il Gand [1866] p. 185) bevindt zich in het archief te Gent een serie aquarellen aan deze schilderstukken beantwoordend onder den titel „ThéAtre de tous les peuples et nations de la terre," etc. Ze schijnen eerst 1576 voltooid te zijn. Zie ook Hymans II p. 4, n. 1.