is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jacobsz. (zie Dirk-, Simon Jacobsz.).

Joorisz. (zie Augustijn Joorisz.)

Jordaen (Hans), [fol. 211 <*].

Naar de cartons van Bernard van Orley, waarvan van Mander de beschrijving geeft, schilderde hij voor Prins Maurits „het geslacht en afcomst van het huys van Nassouwe."

[fol. 2 5Stf]. Hij schilderde ook „ Boeren , Soldaten, Schippers / Visschers / nachten / branden / rootsen en derghelijcke fraeyicheyt.'- Zonder vefdere aanduiding.

Isaac Oliviers. [fol. 288^].

Portret van Hendrik Vroom.

„Seer fraey in Verlichtd-ije."

Lombardus (Lambert). [fol. 220ab\.

0 Copieön naar Oud-Frankisch schilderwerk. Op gezag van Hubrecht Goltzius vermeld (zie bldz. 105).

* „Avontmael Christi." Hiernaar is de gravure van George Chisi (B. 6).

Brussel en Luik bezitten een Avondmaal van Lombardus.

In den laatsten Brusselschen catalogus (Wauters 1900) wordt het Avondmaal te Brussel op voorstel van H. Hymans toegeschreven aan Pieter Coecke van Aalst.

Lucas van Leiden, [fol. 211a—215a].

* „De Historie van den blinden van Jericho" (1 531). „Een Cassa met twee deuren." Bij Goltzius, die „dat in 't Jaer 1602 tot Leyden om grooten prijs heeft ghecregen." Toegevoegd is een sonnet (van Ketel?). Hij zegt: „Dit voorbaer stuck heb ick om zijn weerdicheyt voor aen willen stellen."

„De vleughels oft deuren van binnen / doen oock mede in 't uytbeelden der Historiën. Daer zijn seer veel beelden .... groot verwonderë toonende over sulck wonder teecken .... In den blinden / die van zijn jonghen wort aen-