is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de dans van Salome voor Herodias. Ook de lotgevallen van dit stuk worden verhaald.

.Thans Antwerpen, n". 246/9 (cat. Lafenestre) 260 X ll7-

* „Mary-beeldeken." Bij Bartholomeus Ferreris. (Houmes:) „mogelijck hetgeen ick nu besitte."

hen copie in Amsterdam, Rijksmus. n°. 902 (cat i8qi)

0.71 X 0.60. ' '

van Meckenen (Israël), [fol. 208^].

„Dry of vier naeckte Vroukens / oft het de dry Gracien waren," waarnaar Dürer zijn eerste plaat sneed B. si.

van der Meire (Geerart). [fol. 204^].

* „Een Lucretia." „Door een liefhebber Lieven Taeyaert ghebracht in Hollandt van Ghent." Klaarblijkelijk opgekocht door Rauwert. !)

Memlinc (Hans), [fol. 204^].

„Een rijve oft fier ter." Te Brugge in St. Janshospitaal.

„Kedelijcke cleen figueren."

Thans nog aldaar. 2)

Menton (Frans), [fol. 243a].

* „Conterfeytselen nae t' leven." ») Zonder nadere aanduiding.

') H. Hymans ziet hiervoor aan het schilderij te Pest, toegeschreven aan Jacob Cornelisz. I, p. 62 n. 2.

-') James Waele. Hans Memlinc (1902) bldz. 26 30.

3) In liet Museum te Göttingen is een penteekening, links een heer, vóór hem zijn zoon, daarnaast de dochter en rechts de vrouw. Het wapen vertoont een toren, en heeft alleen betrekking op Alkmaar. Deze teekening is een copie door Mathijs van den Bergh in 1655 vervaardigd naar een schilderij van Menton blijkens: Francois Menton Alckmaer fecit 1589, v. Bergh 1655. Eenig bekende werk van Menton. (Mededeeling Dr. Hofstede de Groot.)