is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Miereveldt (Michiel Jansz.). [fol. 280b—281 b\ Appendix].

* ,,Verscheyden dinghen." In zijn jeugd bij Blocklandt geschilderd, en die van Mander „seer wel bevielen."

* ,,Oudt man met eenen grooten baert." Te Delft te zien „in de Cat."

* Portret van Hendrick Egbertsz. en vrouw. Te Leiden.

* Portretten van Gerit Jansz. v. d. Eyck en familie. ') Te Delft.

* Portret van Rutgert Jansz. Te Amsterdam. „Noch onder handen en schier opgedaen." 2)

* Portret van Jan Govertsz. 3) Te Amsterdam.

„Een Princesse van Orangien" 4) etc. (Louise de

Coligny).

Exemplaar te 's-Gravenhage, Mauritshuis nu. 97 (cat. 1895), 0.28 X °-23 en collectie Jhr. Six, Amsterdam n°. 74 (cat. tent. Six, Amsterdam, 1900) 0.61 X 0.50.

„Brouwers van Delft."

* Portret van Jaques Razet. 5) Te Amsterdam. „ Corts ghecomen t' Amsterdam." Volgens van Mander uitstekend gelijkend.

* „Een Keucken." Bij Bartholomeus Ferreris te Leiden. „Van hem voortijdts ghedaen."

Portret van Paulus van Berensteyn. 6) Burgemeester te Delft.

Thans Amsterdam, Rijksmuseum n°. 931 (cat. 1891) 0.64 X 0.51. — Hofje Meermansburg, Leiden en op verschillende andere plaatsen.

Copieën op de veiling Mniszech 9/4 1902, n". 146 en 147.

Portret van den heer Schilperoort. 7) Burgemeester te Delft.

1) Moes. Ic. Bat. 2454 en 2453. 2) ib. 39952- 3) ib. 2846

(Zie Havard, L'art et les artistes holl. I p. 52). 4) ib. 16443 en 4.

5) ib. 62042. °) ib. 520. 7) ib. 6935.