is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is van een Gossaers-achtigen meester. Zij hebben niets met elkaar te maken en zijn tot pendants vervalscht

* «Eyghen conterfeytsel." !)

Met gevouwen handen en paternoster. Landschap met in de lucht als rechter zittenden Christus, voor wien hij knielt. Aan de andere zijde een knielende engel.

Deze zes laatste stukken gezien bij Niclaes Suycker, Mostart's kleinzoon, te Haarlem.

* „Een S. Anna gheslacht.'' Bij Jacob Rauwert te Amsterdam.

* Abraham, Sara, Hagar en Ismaöl. Bij Mr. Kloris Schoterbosch te 's-Gravenhage.

Levensgroot „op de oude wijse toeghemaeckt en ghecleedt."

* St. Christoffel met landschap. Bij Jan Claesz. te Haarlem.

* St. Hubrecht met landschap. „In "t Princê Hof" te Haarlem. Veel van zijn schilderwerk ging door brand verloren.

Muller (Johan). [fol. 290/;].

St. Sebastiaan van Hans van Aken in prent gebracht, [fol. 298#]. Gravures naar Abraham Bloemaert.

Mijtens (Aert). [fol. 263^—264^].

„Veel Maria Magior op Coper." Te Rome gedaan. „Altaer-tafels / Historiën en Conterfeytselen." Maria Hemelvaart. In een kerk buiten Napels.

Meer dan levensgroote engelen en apostelen.

Vier evangelisten. Binnen Napels.

St. Catharina. „Tot S. Lowijs, by t' Paleys van den Viceroy te Napels."

Met een uitslaanden brand. Een der beulsknechten door een balk getroffen; een persoon met open mond angstig gillend; verbaasde toeschouwers te paard en te voet.

„S. Maria del Secors." Ibidem.

„Slaende met eenen cluppel een Duyvel / die onder haer leyt."

') Moes. Ic. Bat. 5:77.