is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ia olieverf gecopieerd door Hans Jordaen. ')

Op de bruiloft van den Grooten Keurvorst en Louise Henriette, door J. Mijtens in het museum te Rennes, welke bruiloft op de Groote Zaal van 't Oude Hof in 't Noordeinde plaats had, hangen aan den wand links en rechts van het midden tapijten (?) met levensgroote figuren te paard. Zijn dit misschien deze patronen of de daarna gemaakte tapijten of copieën van Hans Jordaen. ? Ze zijn onduidelijk op 't origineel en op de reproducties bij het artikel van C. Hofstede de Groot in den feestbundel voor Prof. Rogge, duidelijker op de copie, die Bredius heeft laten maken als huwelijksgeschenk voor H. M. de Koningin.

„Op elck deser comt een Man oft Vrouw te Peerde groot als t' leven / wesende het gheslacht en afcomst van liet huys van Nassouwe nae t' leven."

Oserijn (Isaac). [fol. 2800],

„Zijn Beste-vaer oft derghelijcke."

* Teekeningen naar gravures van Cort (zie bldz. 209), volgens schilderwerk van Frans Kloris (de werken van Hercules, zie bldz. 222).

* „Den Coningh van Denemarken" (Christiaan IV) in schets, daar hij kort daarop overleed.

* „Eenighe dingen" bij zijn leermeester Ketel.

van Ouwater (Albert). [fol. 205^].

,,t' Rooms Altaer." In de St. Bavo kerk te Haarlem. "-) „YVelcke de Room-reysers oft Pilgrims deden maken.

In de binnentafel een levensgroote S. Pieter en S. Paulus Onder den altaarvoet een landschap met pelgrims, reizende, rustende, eten en drinkende.

Waarschijnlijk op gezag van anderen (Albert Simonsz. ?) beschreven; cf. „van O. was te Haerlem etc." en van Geertgen van St. Jans (fol. 206a) „noch is te Haerlem etc."

') Cf. Hyraans I, p. 128. n. 2.

2) v. d. Keilen. Les peintures murales dans 1'église de Saint Bavon k Haarlem. 1861. — A. Pit. Les origines de 1'Art hollandais. Paris 1894.