is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De opwekking van Lazarus. Eigendom van een discipel van Heemskerck (Rauwert?) Werd zonder betalen medegevoerd naar Spanje.

Tempel met aan de eene zijde Apostelen, aan de andere kant Joden. Verder vrouwenfiguren en op den achtergrond „eenighe j die toesaghen door Choor pilaerkens."

Thans Berlijn, n°. 532 A (cat. 1898) 1.22 X 0.92. 1)

* „Ghedootverwede Copie" van het voorgaande.

van de Passé (Chrispiaen). [fol. 280^].

* Een Christus en een Maria, gravures naar Gortzius (Franken n°. 84 en 129). Zie bldz. 230.

Patenier (Joachim). [fol. 219a].

* „Dry stucken" (landschappen?) bij Melchior Wyntgis te Middelburg.

Een dezer drie: „een ba taille, vol beeldekens."

* [fol. 227a]. Het landschap in een schilderij van Joos van Cleve, ibidem.

Pieter Aertsen (Lange Pier), [fol. 243^—244^].

„Keuekens." Zonder nadere aanduiding.

* „Keueken.'' Bij Rauwert.

Hierin een portret van zijn tweeden zoon Aert Pietersz. Bovendien: „een Ossen-hooft / soo glievilt / ghelijck in 't slachten geschiet."

fol. 29 "ja bestelde Cornelis Bloemaert een ,, seer fraey keucken / van den ouden langhen Pier, waer in quam een Ossenhooft." Waarschijnlijk dus door Rauwert van de Bloemaerts gekocht. 2)

Cf. den „Grondt etc." fol. 33^:

Desen man (Pieter Aertsen) stelde wonderlijck de pijpen Met de verwen / dese dinghen aengaende /

Het scheen al te leven / t' groen met den rijpen /

Men soude schier meenen met handen te grijpen

') Jahrb. d. K.Pr. Ksts. XI S. 35 seqq. 2) Hymans I p. 354 n. 4.

17