is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van 1559, vroeger toegeschreven aan Joachim Beuckelaer (cat. veiling Lyversberg te Keulen 16 Aug. 1837, n°. 91, 3.10V2 X 2-6w4 Rhein. Fusz.; dus ongeveer dezelfde afmetingen als van den thans te Amsterdam aanwezigen vleugel, zie hieronder).

Het Hoogaltaar in de Nieuwe kerk te Delft.

„Dry Coninghen, Ecce Homo en soo yet anders op de deuren."

Thans een der vleugels te Amsterdam, Rijksmus. n°. 4 (cat. 1891) 1.88 X 0.71.

Op de veiling Roos, 24 April 1860 te Delft kwam deze „Aanbidding der wijzen uit het Oosten" voor. (1 el 90 d. X 74 d.).

Veiling 7 Juni 1708, Amst. n°. 23 en 27, twee Ecce Homo „(vol Beelden) 't beste van hem bekent, ƒ 118.0" en „daerin veel gevoel / mede puyck, ƒ 45.0."

Altaartafels in Leuven, Diest en elders. „Daer verscheyden Cartons van nae bleven en zijn wel tot 25."

* „Een Mart ha." Bij Jaques Walraven te Amsterdam.

„Groote beelden."

Veiling J. A. Brentano, Amsterdam 13 Mei 1822, n°. 1, Martha en Maria (1559) „alles is krachtig en levensgroot voorgesteld."

* „Een Emaus." „Tot Meester Claes, in 't Hof van Hollandt."

„Groote beelden."

* „Een stucken van Joseph." Bij jan Pieterz. Reael.

* „Een Martha." Bij Cornelis Cornelisz. te Haarlem.

* „Een kermis." „Op de Bakenisse gracht."

Veiling 17 Aug. 1757 Amsterdam n". 39, „Een Kermis, mede vol gevoel, ƒ 10.15."

Altaartafel te Warmenhuizen. In 1566 ondanks de pogingen tot redding van de weduwe van Sonnevelt, vernield.

„Een Crucifix / daer eenen met een bijl den eenen Moorder de

beenen stucken sloegh."