is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pieter Isaacs. •) [fol. 290b—291 <*].

* Portret van Sara Schuyrmans. 2) Te Leiden in de Breestraat.

Groot kniestuk; met satijnen kleed en spelend op een cither.

* Portret van Pieter Huyghensz 3) en zijn eerste vrouw. Te Leiden „in de Clock."

* Adam en Eva.

„Een groot stuck."

* „Joannis Predicatie." Op koper.

* Portret van Hendrik Franckin en diens vrouw. De drie laatstgenoemde stukken bij Franckin „op den voorachter-burghwal" te Amsterdam.

* Portret van Pieter Semeynes, „Jonghman in Enghelandt"

„Met schoon glancende lockë hayrs "

* Portret van Jacob Poppe, 4) burgemeester van Amsterdam, één van de ,, dry schoon groote Ovael-conterfeytselen" bij dezen aan huis.

* „De Roomsche Vrouwen op t' Capitolium." Ibidem.

„Vrouwen van alderley Natiën / oock Xederlandtsche / en Waterlandtsche / eenighe ghewapent met braet-pan en braet-spit: oock comt een creupel Vrouw / die eenen Hont in eenen wagen voorttreckt: daer is t' Capitolium oock nae t' leven / met Marcus Aurelius te Peerde."

Thans Amsterdam, Rijksmuseum, nieuwe aanwinst, 0.405 X 0.61. 5)

In de Collectie Hoogendijk te 's-Gravenhage, nu. 19 een uitvoerig gewasschen penteekening.

Pieter Pietersz. [fol. 244^].

* „Eenen vyerighen Oven voor de Backerste Haerlem."

') Oud Holland III bldz. 39 en 182.

2) Moes. Ic. Bat. 7074. 3) ib. 3884. 4) ib. 6029.

5) Versl. omtr. 's Rijks Verz. van Gesch. & K. XXI (1898)

bldz. 25.