is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Thans Haarlem n°. i (cat. 1902) ged. 1575, 228 X *80.

Pietersz. (zie Gerrit Pieterz.).

de Poindre (Jaques). [fol. 228^].

Crucifix, een altaartafel. Zonder nadere aanduiding.

Portret van Pieter Andries, een Engelsch kapitein.

„Conterfeytselen." Eveneens zonder nadere aanduiding.

Pourbus (Frans), [fol. 257^].

® „Een Paradijs."

Met veel dieren en onderscheiden hoornen.

* Altaartafels in St. Jans kerk.

Waarschijnlijk de Christus en de schriftgeleerden (1571), en Het leven van St. Andries (1572), thans Gent, St. Bavo.

* „Een tafel van een Doopsel / waeraen quam oock een deur met een Besnijdenis." „Voor den President Vigilius."

* „Dry Coningë." Altaartafel in een klooster te Oudenaarden.

* „Een S. Jooris." Een altaartafel voor Duinkerken. Destijds gezien te Brugge bij Frans' vader.

De middentafel verbeeldt de onthoofding van St. Joris; op den achtergrond de strijd met den draak in landschap. In de deuren St. Joris gedwongen tot aanbidding der afgoden.

Thans Duinkerken, n°. 254 (cat. 1891) ged. 1577, 270 X 345-

[fol. 242a]. Een Crucifix en Opstanding van Frans Floris met Chrispiaen van den Broecke voltooid.

Pourbus (Pieter). [fol. 257^].

„Verscheydê Tafelen" te Brugge. Zonder nadere aanduiding.

* „S. Hubrecht." Vroeger in de Groote kerk te Gouda, doch van Mander zag het waarschijnlijk te Delft.

De binnentafel „een Doopsel:" twee personen door een Bisschop in een tempel gedoopt, terwijl twee anderen fakkels in de hand houden. In de deuren