is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schwartz (Christoffel). [fol. 258a].

Schilderwerk in St. Michaëlskerk te München.

Bedoeld: de val der oproerige engelen en de marteldood van St. Andries.

Schilderwerk, waar Johan Sadeler naar sneed (zie boven).

Thans Ingolstadt in de Groote kerk. De teekeningen in het slot Nymphenburg.

van Scorel (Jan), [fol. 234a—236^].

Portretten, op weg naar Palestina aan boord gemaakt.

Josua, de Israëlieten droogvoets door den Jordaan leidende. In Palestina geschilderd.

St. Thomas, zijn vingers stekend in Christus' wonden. Op de terugreis geschilderd en opgezonden aan „den Guardiaen van t Clooster tot Sion," alwaar het schilderstuk in van Mander's dagen nog zou hangen volgens getuigenis van Jerusalemgangers.

Christus op den Olijfberg. Waarin te pas gebracht werd een studieteekening van een gezicht op Jerusalem. Op bestelling van de vrienden van den Deken v. Lockhorst te Utrecht gemaakt.

Iets verder beschreven als „eenen Palmsondagh." „Daer Christus

op den Esel rijdt nae Jerusalem: hier was de Stadt in nae t' leven: daer

«aren Kinderen en Joden / die boomtacken en cleederen spreyden / en

anderen omstandt." Altaartafel met deuren.

Christus op den Olijfberg predikend.

Het heilige graf.

Thans Utrecht, Aartsbiss. Museum, gedateerd 1519.

Portretten der Jerusalemvaarders. „In 't Jacobijnen Clooster oft Princen Hof te Haerlem."

„Een lanckwerpigh stuck."

Thans Haarlem, n°. 187 (cat. 1902) 113 X 274.

Afbeelding van Rhodus.

Copieën en studies, o. a. naar Raphaël en Michel Angelo, te Rome gedaan.