is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Portret van Paus Adriaan VI. ') Te Rome geschilderd. „Noch teghenwoordich te Loven / in 't Collegie van den selven Paus gefundeert."

* Doop van Johannis. Voor Simon Saen, commandeur der St. Jansorde te Haarlem, waar het zich in van Mander's tijd nog bevond.

0. a. „seer aerdige Vroukens / met seer gracelijcke Raphaelsche tronieken s / opsiende nae het neder dalen van den Heylitjen Geest." Landschap met naaktfiguurtjes.

Thans Haarlem, nu. 189 (cat. 1902), (ged. 1520) 119 X '54-

„Crucifix." Hoog-altaartafel voor de Oude kerk te Amsterdam. In 1566 vernield bij den beeldenstorm. 2)

* „Crucifix." „Noch een Tafel van de self inventie is hier van t' Amsterdam."

Thans Amsterdam, Begijnhof.

Vier deuren aan een gesneden hoogaltaartafel in St. Mariencollegie te Utrecht. In 1566 vernield tijdens den beeldenstorm.

1. Levensgroote Maria, Jozef en het kind Jezus.

2. Levensgroot portret van Hendrik IV en Bisschop Conrardus in „Pontificael cleedinghe." Landschap.

3 en 4. Voorloopig in waterverf Eén er van stelde Abraham 's offer voor. Landschap. In 1549 door Philips II naar Spanje gevoerd.

„Een schoon tafel." Te Gouda. In 1566 vernield.

„S. Laurens op den rooster."

De legende der elfduizend maagden. Met twee deuren.

„S. Stevens steeninge." Tafel met zes deuren.

Deze drie altaartafels bevonden zich „noch tot Marchienen, een schoon Abdie in Artoys."

„Crucifix." Altaartafel met twee deuren. „T' Atrecht in

') Zie Oud Holland 1895. C. Hofstede de Groot: De wetensch. resultaten v. d. tentoonstelling v. oude kunst te Utrecht in 1894 gehouden; bldz. 46.

2) Hofstede de Groot op cit. bldz. 45.