is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Snellinck (Hans), [fol. 2950],

Krijgstafreelen. Zonder bepaalde aanwijzing.

„ Seer eygentlijck die roocken des geschuts met t' krijghvolck daer in bewolckt oft bedommelt."

Soens (Hans), [fol. 288^—289^].

Copieën naar Frans Mostart.

Landschappen. Bij Hendrik Louwersz. Spieghel te Amsterdam.

Olieverf. „Een dobbel-doeck." Een weg met haag en boomen, „oock eenige aerdige bootsen: onder ander / eenen die zijn ghevoegh doet."

„Cleender Landtschapkens." Ibidem.

Op hout. In deze landschappen o. a groenende korenvelden.

,,Eenighe brandekens." Ibidem.

* „Cleen stucxkens." Te Rome gedaan. Ook later nog vermeld.

Op koper.

Fresco's *) te Rome tijdens v. Manders verblijf aldaar „in een van des Paus Cameren" geschilderd en door hem gezien, n.1.:

* Landschap.

St. Augustinus op het strand een kind ontmoetend, dat al het water der zee in een kuiltje wil overbrengen met behulp van een schelp.

Thans Rome, Vaticaan, Sala Ducale.

* Landschap „in een van de voor-salen van de Coninglijcke stoel."

In dit landschap een haan „als wesende eenigh sinneken."

Thans Rome, Vaticaan: Sala Ducale.

Spranger (Bartholomeus). [fol. 268#—274/?].

Copieën. Te Parijs naar teekeningen van zijn leermeester.

Landschappen. Te Rome gedaan.

') Hymans II p. 220 n. 3 verwijst naar Erasmo Pistolesi. II Vaticano descritto ed illustrato VIII p. 86—87.