is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Een Tooverijcken." Voor een bankier te Rome Joan Spindolo.

Ruïnes, heksen op bezemstelen en dergelijke.

Avondmaal.

Vier Evangelisten. Het hoogaltaar in St. Orest.

* Het laatste oordeel. Te Rome gemaakt. „Nochte sien in 't Clooster tot den Bosch tusschen Pavia en Alexandria, op de sepulture van Pius Quintus."

Op koper; zes voet hoog.

Thans Turijn, n°. 197 (cat. 1899) 1.16 X i-4-S.

„Een Hofken in der nacht." Voor Pius V.

Op koper.

*„S. Anthonis, S. Ian Baptiste, S. Elisabeth." In de S. Luigi de' Francesi te Rome op de muur geschilderd met olieverf.

In de lucht Maria en engelen; een groot stuk.

* Martelisatie van St. Jan. Hoogaltaartafel „tot S. Jan by Porta Latina." (S. Giovanni a Porta Latina).

Op doek, iets minder dan levensgroot.

Thans nog aldaar.

* „S. Anna in 't kin der bedde." Altaartafel in een kerkje bij de Fontana di Trevi (S. S. Vincenzo ed Anastasio). Gezien, terwijl Spranger er nog aan bezig was.

Op doek, Maria en andere vrouwen helpen het pas geboren kind. Boven, in

de wolken, God en engelen.

Gegraveerd door M. Greuter.

* Portret van een dame uit het gevolg van de Gravin van Aremberg. Uit het hoofd, te Rome, gedaan.

Plafondschilderingen „in een thoren van het nieuw gebouw buyten Weenen / geheeten den Fasangarten."

* Kruisiging.

Op koper „in de lenghde." „Christus op het Cruys genagelt zijnde / wort

opgherecht / het scopus brenghende in 't verschiet.

* „ Verr ijsnis." Een gedenktafel „in s'Keyzers Hospitael te Weenë."

* „Mercurius en Psyche."

Mercurius brengt Psyche in den raad der goden.