is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Thans Florence, Annunziata. ')

De beschrijving waarschijnlijk gedaan naar de gravure van Ph. Galle, die van Mander ook noemt.

° Patronen voor Tap ij ten: Krijgstochten en jachten. Misschien uit Vasari XIII p. 180 overgenomen (zie bldz. 65), hoewel deze hem ook bekend kunnen zijn uit de serie gravures van Galle (zie bldz. 173, 223). Evenzoo:

„Tweederley Passien," naar hem gesneden: „Passio, mors et resurrectio D. N. Jesu Christi," 20 pl. 40 door Galle, Wierix, Collaert en C v. d. Passé als graveurs, en „Passio, mors, et resurrectio D. N. Jesu Christi," 40 pl., van Wierix.

„Peerden / ghestaltigh na den aerdt van verscheyden Landen": „Equile Joannis Austriaci Caroli V Imp. F.," 38 pl. gegraveerd door Galle, Wierix, Goltzius.

„Hemskercken begonnen wercken der Apostelen": ,, Acta Apostolorum .... a duobus pictoribus Belgis a Martino Hemskerckio nempe qui ea inchoaverat et Johanne Stradano qui ea absoluit," 36 pl. (1582) door Galle uitgegeven.

Swart (Jan), [fol. 227^].

Van zijn houtsneden worden genoemd:

* „Turcken te Peerde." B. VII p. 492 nu. 1.

* „Christi predicatie te schepe." 2)

Sweelinck (zie Gerrit Pietersz.)

Tons (Guillaume). [fol. 230a],

„Beeldekens, bordeelkens etc." Zonder nadere aanduiding.

Tons (Willem), [fol. 230^].

Patronen en waterverfschilderingen: boomen, vogels enz. Zonder nadere aanduiding.

') J. A. F. Orbaan, Stradanus te Florence, 1553—1605 (Dissert.) 1903, bldz. 83, n. 1.

2) Passavant, Peintre-graveur III p. 14 n°. 1.