is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Valckenborgh (Lucas), [fol. 260a].

Landschappen, Portretten, Miniaturen. Zonder nadere aanduiding.

van Veen (Octavio). [fol. 295^].

Portretten der Aartshertogen Albertus en Isabella. Aan Jacobus I gezonden.

Thans (Isabella), Hampton Court n°. 343.

* „Een Bacchus-feest."

In 1604 gedaan. Had veel overeenkomst met een dergelijk schilderij van lleemskerck bij Melchior Wyntgis.

* ,,Zeuxis, schilderende vijf naeckte Vrouwen." Bij Melchior Wyntgis.

Verbeeck (Frans), [fol. 228a].

St. Christoffel. Te Mechelen.

„Met veel ghespoock."

„De Parabel van den Wyngaert." In St. Katrijnen kerk.

„Daer sy in den Wyngaert wercken / daer dorre spoocken de dorre rancken bonden."

Wintergezicht.

Zonder ijs of sneeuw; ontbladerde boomen en huizen in de mist. ,,Seer natuerlyek om sien."

Boerenbruiloften.

Vereycke 2) (Hans, „geseyt cleen Hansken"), [fol. 205^].

* Portret van Glaude van Mander, vrouw en kinderen. Deze „casse met deuren" bij van Mander's oom „buyten Brugghe op t'blaeuw Casteel" gezien.

„De Tafel was een Mari-beeldt met Landtschap."

Vermeyen (Jan), [fol. 224^—225^].

Werken („syn uytnemenste"). Te Atrecht in de abdij van

') Hymans II p. 272 n. 9.

2) H(ulin) de Loo in Catal. Brug. tent. 1902 p. XXXIII identificeert hem met Jan van Eeckele (alias van Eeck) („Jan van Eeckele (alias van Eeck) et le monogrammiste J. V. E.")

18