is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* ,, Mar y-beeldekens."

* St. Hieronimus.

Tamelijk groot, naakt. Voorover gebogen, een hand op een doodshoofd, liet lichaam van op zijde, met een gedeelte van den rug gezien.

* S. Barbara. Op een kerkbanier.

Aan de eene zijde St. Barbara met den palmtak, aan de andere zijde haar onthoofding. De duivel voert haar vader en het zwaard mede.

* Christus. „Een Passy-stuck."

Zittend op het graf, met de passie-attributen.

* Opstanding. Epitaphie voor du Prez, kanunnik te Doornik.

Tamelijk groot paneel.

* „Kinderdoodinghe." J) Meesterproef te Doornik.

Waterverf. Op den voorgrond soldaten en vrouwen met kinderen. Op den achtergrond een gezicht op een markt met kleinere figuren.

* „Crucifix." Een altaartafel „voor eenige Nonnekens."

Op doek, langwerpig. Middentafel de kruisiging, aan de eene zijde op den voorgrond een der moordenaars op een kar met den biechtvader. Andere groeven om het kruis in op te zetten, een kuil waarin iemand den arm stak om er een steen uit te halen. In het midden op den achtergrond Christus aan het kruis, afstekend tegen een donkere lucht. liet licht kwam van op zijde, zoodat de Christusfiguur grootendeels in schaduw kwam, „ghelyck hem noch Tinturetten gheest en inventien in 't hooft laghen." Op den achtergrond verder de kruisiging van den tweeden moordenaar. Ten slotte dobbelaars, paarden.

Venus. Een zijner laatste stukken.

Van zijn teekeningen zag van Mander:

* Studies van de stad Rome, den Tiber, den Engelenburg enz.

„Op de manier van de Pen-handelingh van Hendrick van Cleef."

Volckert Claesz. [fol. 205^].

* „Eenige stucken op doeck op de Schepen Camer te Haerlem." Zonder nadere aanduiding.

') Hymanslp. 394 n. 2.