is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Vos (Martcn). [fol. 265^:].

Portretten e. a. Zonder nadere aanduiding.

Gravures naar hein gedaan. Eveneens zonder nadere aanduiding.

Vredeman de Vries (Johan). [fol. 265^—267a].

„Een Tafel van oly-verwe." Te Kollum in Friesland.

„Verscheyden dingen daer Metselrijen in quame."

Bij Glaude Dorici te Mechelen.

„Een Tafereel van Perspectivë." Van den overleden Cornelis van Vianen.

„Een Perspect / als een houten portael." Voor Willem Key's huis te Antwerpen.

„Een Perspect / als een doorsien in eenen hof." Voor Gillis Hofman te Antwerpen.

„Een Somerhuys in Perspectijf." Voor Aert Molckeman te Brussel. Hierin schilderde Pieter Brenghel heimelijk „eenen Boer met een beseghelt hemde / vast doende met een Boerinne."

Een memorietafel te Brunswijk.

Memorietafe 1, voor Jacob Moor in St. Pieterskerk te Hamburg.

„Daer Christus Duyvel / Doot en Helle heeft onder voeten." Hieronder twee geschilderde halfopenstaende deuren met vergezicht. Daarboven een geschilderde lamp van onderen gezien.

„Orpheus en de Dieren." (?) Te Dantzig „op t' Hof."

Justitia en Injustitia, Consilium, Pietas, Concordia, Libertas, Constantia, het Oordeel, en een schoorsteenstuk: de Rede en Trouw, voorgesteld door een hond, de ondeugden bewakend. „Op de nieuw Raedtcamer" te Dantzig.

Thans nog aldaar aanwezig.

„Een Galerij ken in eenen Hof.'' Voor Hans Lomel te Hamburg.

Door een openstaande deur zag men een vijver met zwanen, boomen.

Plafondschilderingen Voor denzelfde.