is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De buitenzijde der deuren van Spranger en Heinz aan de altaartafel van v. Aken {zie bldz. 181).

,,Fonteynen" etc. voor Rudolf II.

Christus door de Pharizeörs uit den tempel gedreven.

Christus de wisselaars uit den tempel drijvend.

Beide St. Pieterskerk te Hamburg.

„Groote stucken."

* Torenbouw van Ba bel. Bij I'ieter Overlander te Amsterdam.

Teekeningen voor zijn werken, zie bldz. 118, 119.

T riumfbogen:

[fol. 266a]. Te Antwerpen en Mechelen, in 1549 hij den intocht van Karei V en Philips II; te Antwerpen in 1570 „doe s' Keysers dochter nae Spaengien treckende, quam binnë Antwerpen."

Vredeman de Vries (Paulus). [fol. 26ja\.

Plafondschildering, 200 voet X 80 voct- Voor Rudolf II, te Praag.

Plafondschildering. Ibidem.

De twaalf maanden en in het midden in een ovaal Jupiter.

Een stuk in perspectief.

[fol. 2641b\. De metselrije in een Avondmaal van Joos v. Winghen.

de Vries (Adriaen). [fol. 273^].

„Twee Kinders van rondt," boven de memorietafel van Spranger voor zijn schoonvader Michael Peterle van Annaberg (f 1588) '). Zie bldz. 270.

Vroom (Hendrik Cornelisz.). [fol. 287a—288^].

Portretten, Landschappen enz. op koper, onder leiding van Paulus Bril geschilderd.

>) C. Buchwald: Adriaen de Vries, 1899, S. 5.