is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hierin zou 1'aulus dc Vries de metselrije gemaakt hebben. Als zijn beste werk genoemd, doch niet beschreven.

Samson en Delila. Te Brussel bij Jan Mijtens.

Thans Düsseldorf, n°. 198 (cat. 1901) 2.155 X 2-43Gegraveerd door Raphaël Sadeler (1589).

„Pauli bekeeringhe." Te Brussel „in een ander Borgherhuys."

„Het benouwde Belgica." ») Bij Daniël Forreau 2) te Hanau.

Groot stuk, voorstellend een naakte vrouw aan een rots geketend, door den lijd verlost; Religie en Hijbei vertreden door de Tyrannie, als krijgsman afgebeeld met een zwaard in de hand.

Apelles en Campaspe. Twee schilderijen met hetzelfde onderwerp. Eén er van bij Daniël Forreau te Hanau; de ander te Weenen in de Keizerlijke collectie.

Thans Weenen, Kunsth. Samml. n", 950 (cat. 1896) 210 X 175 en n°. 951, 221 X 209.

Andromeda.

lortretten. Eveneens „tot eenë Constliefdighen Doctoor" te Frankfort.

„Historie van I'yneas." Bij Melchior Wyntcris te Middelburg.

Levensgroote figuren. „Daer twee naeckte boelerende doorsteken worden."

Justitia. Bij Cornelis v. d. Voort te Amsterdam.

De zwakken beschermend tegen de Tyrannie.

Xachtbanket met mascarade. Door Sadeler gesneden. Thans Amsterdam, n°. 1634 (cat. 1891) 114 X 148.

* „Laet de kinderen tot my co men." Door J. Sadeler gesneden 1588.

* „Paulus Tapijt werckendV Id.

* „Vier van t' Vrouwen bedrogh." Door J. en R. Sadeler.

* „Crucifix. Door Chr. v. d. Passé 1599.

') Schets te Brussel, Prentencabinet.

2) Misschien Sorreau? Soreau, Soriau is een bekende Hanausche refugiénaam, o. a. een schilder J. Soreau.