is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Addenda.

Ter completeering van de op bldz. 15—16 en 18—22 gegeven lijsten van schilder- en teekenwerk van van Mander:

In de Levensbeschrijving nog:

„De gheschiedenisse van de moordt van Parijs" (Bartholomeusnacht) te Tcrni „voor een Gracf."

1' resco s in Italië en Krems.

Adam en Kva, Na zijn Italiaansche reis.

„Onderganek der werelt."

Ep 11aphie van Francoys van Mander („Engheltjens en Dootshoofden, en Verrijsing van Christus.)

St. Catharina in St. Maartenskerk te Kortrijk, altaartafel voor het Ammelaken-werkers gilde.

Dit stuk ken ik persoonlijk niet. Velen aarzelen niet, het .ian van Mander toe te schrijven. De andere toeschrijvingen C'Ccc Homo in O. L. Vrouwen hospitaal te Iperen; een Zondvloed en een Feestmaal van Balthasar in het stadhuis te Kortrijk) zijn zeer twijfelachtig.

In de Catalogi nog aangetroffen:

Te Wf.enen (Kunsthist. Samml.) (cat. 1896):

n • 796; 90 X 76 — Mansportret. Voornaam in het zwart gekleed man; gemerkt 1592.

n • 797> 95 X 66 — Maria met Josef en 12-jarigen Jezus den tempel verlatend. Zou ongetwijfeld niet voor zijn werk gehouden worden, indien het niet voluit gemerkt en 1592 gedateerd was.