is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Veiling Teekeningen W. Oudaen, 3/11 1776, Rotterdam. (Konstboek N).

nu. 57; Een Historieele Teekening, door C. van Mander, ƒ 6.15.

ld. (Konstboek R).

n°. 33; Een Kerstnacht, ƒ 16. —.

n°. 36; Een Romeinsch Veldoverste (met n°. 37 [Bloemaert] samen), ƒ 1.10.

Veiling J. v. d. Marck, 29 November 1773.

n°. 1583; Eenige Herders, in een Landschap, met de pen en indigo gewasschen.

n", 1584; Portrait van Antonio Morus, door C. van Mander, uitvoering met rood en zwart krijt geteekend,

101/4 X » d.

Veiling Klevenfels, 27 Juli 1858, Amsterdam.

Portret van Karei v. Mander, door K. van Mander. ')

Veiling van Pappelendam, 11 Juni 1889.

nu. 375; De valkenjacht, met de pen en o. i. inkt gewasschen, 19 X !S-

Veiling Abbott, Januari 1894, Edinburg.

n°. 236. Een dronken soldaat. Met de pen en gewasschen. 9V4 X 7*12-

Bij bldz. 81. Het hier bedoelde schilderstuk van Key is misschien n". 296 in den catalogus (1894) van het museum te Pommersfelden. Het stelt voor Suzanna en de beide rechters. In het midden van den voorgrond zit een volkomen ontkleede Suzanna, die met de rechterhand naar een linnen doek grijpt, terwijl zij de linkerhand voor de borst houdt. Jaartal 1546 (115 X io5)> geteekend K — W. E. A. (W. Key fecit Antwerpiae?)

') Moes. Ic. Bat. 4765'.