is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Duinkerken.

Pourbus, F., De geschiedenis van St. Joris.

Düsseldorf.

v. Winghen, Simson en Dehlila.

Florence.

Annunziata.

v. d. Straeten, Kruisiging. U f f i z i.

Dilrer, Driekoningen, v. d. Straeten, Kruisiging.

Frankfort.

S a a 1 h o f.

Dürer, Maria Hemelvaart. (Hellersche Altar).

Gent.

Heemskerck, Kruisiging.

St. B a v o.

Coxie, Deuren aan den Agnus Dei.

v. Eyck, J. en H., Middenpaneel, Christus, Johannes en Maria aan den Agnus Dei. F. Pourbus, Christus en de schriftgeleerden. „ , Het leven van St. Andries.

Gouda.

Blocklandt, Onthoofding van St. Jacob.

Dirk Barentsen, Kerstnacht. 's-Gravenhage.

Cornelis Cornelisz. v. Haarlem, Onnoozele Kindermoord. „ , Bruiloft van Peleus en Thetis.

Heemskerck, De boodschap aan Maria.

Heemskerck, De aanbidding der drie Koningen.

„ , Kerstnacht.

Miereveldt, Portret van Louise de Coligny.

Wtenwael, Mars en Venus, door Vulcanus ontdekt.

Coll. Hoogendijk.

Jac. de Gheyn, Glas met bloemen.

Haarlem

Cornelis Cornelisz. v. Haarlem, Doelenstuk.

Heemskerck, St. Lucas.

„ , Driekoningen.

Pieter Pietersz., Altaartafel voor het bakkersgilde te Haarlem.

v. Scorel, Jerusalemgangers.

„ , De doop van Johannes.

B i s s c h. Museum. Blocklandt, Christus' dood.

Oude kerk.

Geertgen van St. Jans, Afbeeding der Oude kerk.

Hamburg.

v. Hemsen, Jezus Matheus van den tol roepende.

Hamptoncourt.

Bosch (v. Aken), Laatste Oordeel.

Ketel, Eigen portret.

Gossaert, Adam en Eva.

„ , Kinderen van Christiaen II van Denemarken.

Heemskerck, „Een vier uytersten."

Spranger, Mercurius en Psyche.

v. Veen, Portret van Aartshertogin Isabella.

Hermanstadt.

Cornelis Cornelisz. v. Haarlem, Bruiloft van Peleus en Thetis.