is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schwartz, Marteldood van St. Andries.

Napels.

v. Eyck, J. (?) H. Hieronymus. Neuremberg.

Beuckelaer, Fruitmarkt en Ecce Homo.

Dürer, Portret van Karei den Groote.

Parijs.

L o u v r e.

Dürer, Tête de Vieillard. Holbein, Portret van Nicolaes Kratzer.

„ , Potret van den Bisschop van Canterbury. (Warham). van Orley, Gobelins. Tentoonstelling 1900. Vermeyen, Gobelins, o. a. De inname van Tunis.

Petersburg.

Ermitage.

Heemskerck, Kruisiging.

Lucas van Leiden, Christus en de blinde van Jericho.

Praag.

Gossaert, St. Lucas de H. Maagd schilderend.

Rome.

Vaticaan, Sala Clement i n a.

Bril, P., Landschappen, ib. Sala Ducale en di Consistorio.

Bril, M, Landschappen, ib. Sala Ducale.

Soens, Fresco's.

ib. Galeria Collona.

Gossaert, Lucretia.

Santa Maria del Anima. Coxie, St. Barbara.

S. Giovanni a Porta Latina. Spranger, Martelisatie van St. Jan.

Schleissheim.

Beuckelaer, Fruitmarkt en Ecce Homo (1568).

Sevilla

Floris, Kruisiging.

Soest.

S t. P i e t e r.

Aldegrever, de Passie

Stockholm.

Beuckelaar, Een Keuken (1562). „ , Fruitmarkt en Ecce Homo (1570 en 1561).

Bol, Dedalus en Icarus.

Cornelis Cornelisz. v. Haarlem, Een scène vóór den Zondvloed.

Turijn.

Floris, De zeven Muzen. Spranger, Het laatste Oordeel.

Utrecht.

Aartsbissch. Museum, v. Scorel, Het heilige graf.

Valenciennes.

Com. Cornz. v. Haarlem, Charitas.

Weenen.

Kunsthist. Samml. Beuckelaer, Fruitmarkt en Ecce

Homo (1567).

Breughel P. I, Torenbouw van Babel. „ , Kruisdraging. „ , Onnoozele Kindermoord.

„ , Bekeering van Paulus.

20