is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bierman, M. Redt schilderwerk v. G. Horebout 164, 240.

Bles, H., Lofdicht v. Lampsonius 71. — Schilderwerk 186.

Blocklandt, A„ Neef v. Assuerus 15, 140. — Ontleen, a. Junius 67, 68. — Afkomst 129, 140. — Inlicht, v. z. weduwe 139. — Leerl. v. H. Assuerusz. r40.— Zoon v. Mr. Cornelis 140. — Inlicht, v. z. leerling A.Cluyt 142; v. Ketel 152. — Kunstwerken 152, 186-188.

Bloemaert, A., Leven 15,39, i4« — Persoonl. mededeel, a. v. Mander 140, 141. Inlicht, o. schilders te Utrecht, Parijs i4r.— Vriend v. v. Mander 166. — Schilderwerken 188, 189.

Bloemaert, C., Vader v. Abr. Bloemaert 140. — Bestelt een Keuken v. Pieter Aertsen 257.

Blondeel, L., Zijn dochter huwt P. Pourbus 40. — Ontleen a. Vasari 50. - Restaureert den Agnus Dei 89. — Kunstwerken 189.

Bocxberger, Leerm. v. Wickram 159-

Boels, F., Leerling v. H. Bol 37. — Kunstwerken 189.

Boyssens, G., Kunstverzam. 285.

Bol, H., Schilder te Mechelen 14, 141. — Leermeester v. F. Boels 37; v. Joris Hoefnagel 141. — Overleden te Amsterdam 141.— Portret d. Goltzius 141, 148. — Inlicht, o. Mechelsche schilders 141. —Inlicht, v. Goltzius 141.— Eigen herinneringen v. v.Mander 165.— Kunstwerken 189, 190.

Bolery, Kunstwerken, 190.

Bollius, J., 267.

da Bologna, G, Portret d. H. v. Aken 180.

Bom, P., Gildejaar 127.

Bonte, J., Kunstverzam. 276.

v. d Boogaert, Kunstverzam. 208.

Boots, Kunstverzam. 179.

Bor, 1\, Lofdicht 17.

Borbonius, N., Lofdicht op Holbein bij v. Mander 48, 110, 111. Borculo, H., Schilder, te Jerusalem

geweest 115.

v. Borselen, F , Portret d. J.

Mostart 253.

Bos, B., Grav. naar v. Mander 18. Bos, C, Grav. naar v. Heems-

kerck 190.

Bosch, H. (v. Aken), Stadgenoot v. L. Jz. v. d. Bosch 36. — Nagevolgd d. J. Mandijn 40. — Grav. n. hem bij Vasari 50. — Lofdicht v. Lampsonius 71.— Kunstwerken 190, 191. v. d. Bosch, L. Jz., zie onder H. Bosch. — Schilderwerk 191. Botteus, H., Brief v. Erasmus over zijn portret d. Dt1rer2i6. Bottoin, Kunstverzam. 280. Bourges, Aartsbisschop v.-, Kunstverzam. 247.

Bouts, D., Levensb. 34. — Lofdicht v. Lampsonius 71. — Bij Molanus 123. — Inlicht, v. Albert Simonsz. 136. — Inscriptie op een schilderij 170, 192. — Schilderwerk 191, 192. Braancamp, Veiling 227. de Brandis, Part. Collectie 194. Braun, G, Civitates Orbis Terrarum 114, 115, 174, 236Breau, G, Grav. n. v. Mander 19, 20.

Bredero, A., Leven v. v. Mander

8. — Grafschrift 17. v. Brederode, Graaf, Portret 201. Breemberg, Schilderij toegeschreven aan- 195 v. Breen, G., Grav. naar v.

Mander 19.

Brenken, Veiling 206.

Brentano, J. A., Veiling 259. Breughel, J., Leerling v. P. Breughel I 14, 144. — Inlichtingen v. G. v. Coninxloo 144. — Schilderwerk 192.