is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gortssen, Kunstverzam. 230.

Gortzius, G., Leven 17. • Inlicht, v. Goltzius 149. — Schilderwerk 229, 230.

Gossaert, J., Ontleen, a. Vasari 59- — Lofdicht v. Lampsonius 76. — Schilderwerk 123, 152, 23°> 231, 255. — Bij Molanus >23- — Inlicht, v. Ketel 152.

Govertsen, zie Jan Govertsen.

Granvelle, Portret d. Key 201.

Greuter, M., Grav. n. Spranger 269

Grimmaert, J., Leven 25.— Gildejaar 127. — Schilderwerk 231.

Grobber, F., Schilder te Haarlem 149.

v. Grootenhuys, J., Opdracht 2e druk Schilderboek 26.

Groots, P., Vriend v. v. Mander; Schilderwerk 169.

Guicciardini, L., Bron voor Va sari 47, 48, 50, 52, 120, 121. — Ontleendaan Vasari55.— Geen bron voor v. Mander 120, 121.

Gustaaf Wasa, Kunstverzam. 266.

Gijsbert Rijckersen, Kunstverzam. 226.

v. Haarlem, zieCornelis Cornelisz.

Habich, Veiling 287.

Haeck, J., Kunstverzam. 230.

Haen, Portret d. Ketel 197. — Kunstverzam. 198.

de la Hame, J., Inlicht, v. z. leerling Ketel 152.

Hamer, Veiling 183.

Hansken v. d. Elburght („Cleen"), Gildejaar 127. — Schilderwerk 231. 232.

de Hartogh, H., Kunstverzam. 203.

v. d. Heek, J., Neef v. M. v. Heemskerck 15, 150. — Inlicht, over dezen 150. — Portretten v. v. Heemskerck 2,34.

v. d. Heek, N., Zoon v. J. v. d. Heek, schilder te Alkmaar, leerling v. J. Naghel; inlicht, over dezen en C. Molenaer 150.

v. Heemskerck. Veiling 233, 283. v. Heemskerck, M, zie onder v. d. Heek.— Levensbeschr. 54.— Avontuur in Dordrecht 40. — Schilderwerk 50, 155, 232-234, 266, 272. — Ontleen, a. Junius 68. — Verzameling 107. — Inlicht v. Albert Simonsz. 136; v. v d. Heek 150; v. Rauwert; oordeel o. v. Ouwater, Mostart, v. SQorel 155. — Grafmonument v. z. vader 172. — Leeftijden 172.— De St. Lucas te Haarlem 172. — Prijs v. schilderwerk 175. de Heere, J., Vader v. Lucas de H, bij Vaernewijck 89, 95.— Beeldhouwwerk 234.

de Heere, L., Eerste leermeester v. v. Mander 9, 149, 165. — Kunstverzam. 9, 215, 219. — Manuscript 32, 125, 126. — Leven 34, 38. — Kritiek op hem als bron 46, 89. — Boomgaerdt der Poësien 48, 288.— Ontleen, a.Vasari 55. —Leerl.v. F. Floris; inlicht, o. dezen 149. — Redt schilderwerk v. F. Floris 164. — Eigen herinneringen v. v. Mander 165. — Schilderwerk 235, 236, 263. — Zoon v. Anna Smijters 267.

Heyns, Z., Levensbeschr. v. v. Mander 8. — Grafschrift 17.— Lofdicht 17.

Heinz, J., Leerl. v. H. v. Aken 11; inlicht, o. dezen 137. — Inlicht, v. Spranger 159.— Schilderwerk 236.

v. Hemsen, J., Inlicht, v. Albert Simonsz. 136. — Schilderwerk 236.

Hendrik v. Nassau, Kunstcab. 266. Hendrik IV, Keizer v. Duitsch-

land. Portret v. Scorel 265. Hendrik VIII v. Engeland. Portret

d. Holbein 238.

Hendrik Assuerusz. Oom en leer meester v. Blocklandt T40.