is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Corrigenda.

In de spelling der eigennamen komen hier en daar afwijkingen voor, die volgens het Naamregister zijn te verbeteren.

Verder:

bldz. i, reg. 14 v. o. zoover, lees: naar

„ 10, „ 9 v. b. betrekking, „ betrekkingen „ 31, ,, 2 v. b. Sevenhuysen, „ Sevenbergh „ 37, „ 1 v. o. „ Gilles Cognet, leer¬

meester van den zoon van Claes Pietersz.

„ 83, ,, 3 v. o. moet, „ maet

,, 106, ,, 10 v. o. Ham, „ Ibam

„ 149, „ 1 v. o. denzelfde, „ dezelfden ,, 169, ,, 14 v. o. een beduidend, „ beduidend ,, 187, „ 5 v. b. 1579, ,, 1759

„ 218, „ 5 v. b. copien, ,, copieün.

„ 283, „ 16 v. o. v. Veen, ,, v. Peen.