is toegevoegd aan uw favorieten.

Koning Svend

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KONING SVEND"

Drama in vijf bedrijven

door

HENDRIK VANDERWAL.

DRAMATIS PERSONAE:

Svend, koning van Denemarken.

Knud, hertog van Wiborg.

Waldemar, hertog van Sleeswijk.

Df.tlef, edelman J aan het hof yan koni gyend

Ihorbeer, raadsman J

Hakon Estrithson, een edelman van Knuds partij.

Eskil, een bisschop.

Skialm I üegjjsc^e bonden (vrije boeren).

Erik, )

Liudgard, gemalin van Svend.

Sophia, zuster van hertog Knud, verloofde, later gemalin van Waldemar

Voorts: edellieden van Svend, Knud en Waldemar. Twee zangers, bonden, gewapenden, hoplieden en edelvrouwen.

Plaats van handeling: Denemarken.

Tijd: De Middeleeuwen.

EERSTE BEDRIJF.

Eerste tooneel.

Een hal in het Deensche koningsslot te Roskilde. Rijke tapijVersieringen. Ter linkerzijde een verhevenheid waarop twee troonzetels. Namiddag. Vier afgevaardigden van een thtng staan bijeen en spreken op ge dempten toon. Een edelman van 's Konings huis gaat heen en weer in de hal.

Een der afgevaardigden. Dat is als aan de Duitsche hoven. Zijn vrouw is een Duitsche immers.

I) Dit werk werd den 25sten October 1905 te Rotterdam voor de eerste maal door Albert Vogel voorgedragen. Het drama Is opgedragen aan den ▼oordrager.