is toegevoegd aan uw favorieten.

Koning Svend

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE BEDRIJF.

Een groot vertrek in het koningsslot in de oude kronings-stad van Denemarken. Een erker, waarin vensters. In den achtergrond ziet men door een openstaande dubbele deur een gang.

Eerste tooneel.

E?ikele edellieden staan verspreid in het vertrek; een paar voor de geopende vensters. Men hoort gerucht van een voorbijtrekkende menigte beneden op straat. Er komen voortdurend edelen door de deur op den voorgrond, wijl anderen het vertrek verlaten door de deur in den achtergrond. De edelen vormen twee groepen: op den voorgrond staan edelen van Svends gevolg. Het is tegen het eind van den middag. Klokgelui, dat in het begin van het tweede tooneel ophoudt.

Een der edelen {op den voorgrond). Tsa, het Rijk is verdeeld! Nog enkele stonden, en 't vredesfeest is gevierd.

Een edelman {voor het venster). Zie, de bisschoppen keeren reeds. Dra zal de koning op 't slot zijn.

Een ander edelman. Welke koning?

De edelman {voor het venster). Wij kennen één koning slechts in Denemarken.

De andere edelman. Ik geef u 't antwoord morgen... na de kroning. {Hij verlaat de hal; de ander volgt hem).

Een edelman {van de groep op den voorgrond). We zijn gesnoeid! Thans gelden we een derde nog van onze waarde!

Een ander. In deze hal zal 't feest zijn van dees avond ?

De eerste. Ja, wij zullen als vrienden bijeenzitten I

De tweede. Er zullen zangers komen, zegt men.

De eerste. Men zal onze eendracht bezingen.

Een derde. Hoorde ge 't volk Waldemars naam roepen ?

De eerste. Ja, die is een jonge liefde van Denemarken.

Een wacht (ivoor de deur). De koning!

Svend treedt binnen met gevolg. Hij zet zich op een der troonzetels. De edellieden houden op te spreken. Een edelman gaat op den koning toe.

De edelman. Er zijn zangers op 't slot, Heer, sinds de noen.

Svend. 't Is wel.

De edelman. Gelieft het u hen dezen avond te hoorenr

Svend. 't Is wel.

De edelman gaat heen.

Svend (tot Thorbeer, die neven hem staat).

Ik bid u, ga en doe hen allen gaan.

Ik wensch alleen te zijn.

Men verlaat het vertrek.