is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Bij de verovering van 's-Hertogenbosch, in 1629, waren de Dominicanen er in geslaagd, hunne charters, geschriften en boeken elders in veiligheid te brengen. Als verstrooide schapen zwierven zij daarna rond, nu hier dan daar beproevend zich te vestigen, totdat zij eindelijk in 1652 binnen Mechelen een klooster mochten stichten, van waar zij als missionarissen naaiden Bosch en omstreken togen om de Katholieken in de dagen der beproeving bij te staan. 1)

Alles wat uit het Bossche klooster was gered, werd in het klooster te Mechelen, als eene gedachtenis aan het dierbaar vaderland en eene herinnering aan een gelukkig verleden, met zorg verzameld en bewaard. Zoo ook de charters en geschriften ; zij werden gerangschikt en zorgvuldig weggesloten.

In 1754 deed Jacobus Brouwer, Rotterdammer van geboorte, op 17jarigen leeftijd zijn intrede in het klooster te Mechelen. Na de voleinding zijner theologische studiën, legde hij zich bijzonder toe op de geschiedenis zijner Orde-provincie. Degelijk onderlegd, veelzijdig ontwikkeld en met fijne opmerkingsgave toegerust, wist hij de charters met benijdenswaardig geduld te ontcijferen en met fraaie hand te copieeren. Omstreeks 1769 — zijne laatste aanteekening dagteekent van dat jaar — schreef

(1) Zie mijn: De Predikheeren te 's-Hertogenbosch. 1296—Hl O — Nijmegen, Malmberg, 1897.