is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kloosterarchief der Nederlandsche Provincie, het Chronicon in liet kloosterarchief der Predikheeren te Gent, terwijl de charters over beiden zijn verdeeld.

Een verkorte kopie van dit Chronicon stelde de Zeereenv. Pater J. J. A. Hoogland welwillend tot onze beschikking voor onze studie: De Predikheeren te 's-Hertogenbosch. Het origineele handschrift werd ons door den Hoogeerw. Pater A. Portmans, provinciaal der Dominicanen in België, bereidvaardig ter uitgave gegeven. Wij betuigen hierbij Z.H.E. voor deze goedgunstigheid openlijk onzen dank.

Dit handschrift in folio — de bladen zijn 39 centimeter hoog en 25 centimeter breed — is in kartonnen band gevat en, zoover het Chronicon loopt, met Romeinsche cijfers gepagineerd; de historie der andere kloosters door Arabische cijfers afgedeeld. Het eerste gedeelte telt 157 het tweede 143 bladzijden. Het schrift is overal even fraai en duidelijk.

De bronnen, welke P. Brouwer bij de bewerking van dit Chronicon ten dienste stonden en thans vermoedelijk voor immer verloren zijn, waren volgens zijne opgave:

1. Historici Conventus Buscoducencis, anctore P. Antonio a Leendt f 1588.

2. Chronyck van het Convent, in 2 deelen. door P. Melclüor Appelman.

3. Chronyck van het Convent, van 1286 tot 1681, door P. Rumoldus de Jonghe.

4. Chronyck van het Convent, door Fr. Arnoldus Rossemius.

Het Chronicon begint met de koopakten, welke in 1296

voor het verkrijgen der kloosterterreinen te 's-Hertogenbosch gesloten zijn. Daarna volgt een tweede lijst van fundaties, loopende tot het jaar 1419, het noodlottig jaar, waarin een groot gedeelte van 's-Hertogenbosch, alsook het klooster, in vlammen opging. Uit die ramp werd nauwelijks meer gered dan het Necrologiuvi, dat nu volgt en reikt tot het jaar 1483. Daar dit Necrologium volgens aloud gebruik diende, om de kloosterlingen op de sterfdagen hunner medebroeders aan de