is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het klooster, dat wij ons langs de kerk moeten denken, had een ruimen ambitus, vermoedelijk negen vensters aan elke zijde, want in 't geheel telde men zes-en-dertig vensters. Ook was in dit pand eene kapel voor de bontwerkers. De localiteit des kloosters was zóó uitgestrekt, dat een vijftigtal religieusen, het normale getal, daar ruim konden gehuisvest worden. De bibliotheek daarvan was een groote overwelfde zaal; het kapittelhuis van het klooster zal daarvoor niet hebben ondergedaan. want daar vergaderden menigmaal de ambachten. Als dependenties van het klooster worden vermeld: het ziekenhuis en het gastenkwartier, bestaande uit de keizerlijke kamer en de vreemdenkamers — camera Caesaria et exulutn. — Het eerste vertrek wellicht zoo genoemd, omdat de aartshertog Maximilaan daar in 1481 gelogeerd had. Over het water lag de kloosterhof, en daar achter de weide of beemd, welke tot den vestingmuur liep.

Omtrent het leven der bewoners vernemen wij nauwkeurig de aanneming der nieuwe ordeleden, de keuze der priors en biographische bijzonderheden van tal van verdienstelijke personen. De vele religieusen, die te Leuven. Keulen, Parijs en aan andere universiteiten academische graden behaalden en later eervolle ambten bekleedden in hun Orde en daar buiten, getuigen van den werkzamen geest, welke in het klooster heerschte. Zij waren tevens mannen van religieusen ernst en strenge observantie, gelijk vooral blijkt uit P. Godefridus van Mierlo. den lateren Bisschop van Haarlem.

Een voorname plicht was de bediening der kloosterkerk en de vervulling der talrijke kerkdiensten, waartoe de paters krachtens de vele fundaties verbonden waren. Naar buiten bestond hunne werkzaamheid in het bedienen der termijnen, welke in zes districten waren verdeeld: het Tand van Heusden, van Breda, Peelland, Maasland, Kempenland en het kwartier van Oosterwijk. In de stad den Bosch lazen zij ook de H. Mis in de Gevangenpoort en het H. Geesthuis. Bovendien had de prior te begeven de preek in de kapellen van Sint-