is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mededeelingen onder de oogen komen, die, hoe gering zij ook schijnen, voor den gescliiedvorscher waardvolle vondsten zijn.

De verdienstelijke kroniekschrijver heeft zijn Chronicon Conventus Buscoducensis laten volgen door de geschiedenis van het Dominicanessenklooster te Worcum, Historia monasterii Worcumiensis. Wij hebben gemeend degenen, die belangstellen in de kerkgeschiedenis van Noord-Brabant, te verplichten door deze geschiedenis hier toe te voegen. Het klooster van Woudrichem was het eenige klooster in Noord-Brabant, waar religieusen den sluier aannamen volgens de constitutiën van Sint-Dominicus.

En hiermede beschouwen wij de geschiedenis der Dominicanen in de Meierij als een voor immer afgesloten tijdperk. Bij de opwaking van het kerkelijk leven in al zijn verscheidenheid bleek daar geen plaats meer voor de oude garde. Na de ondervonden teleurstellingen mag men zich niet vleien met de hoop: Resurgent ruinae.

Zwollk. 4 Augustus, 11)08.

p. fr. G. A. MEIJER. Ord. Praed.