is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1029 die 21 Januarii celebratur in conventu Pruxellensi capitulum Provinciale quinquagesimum nonum. Difïinitores fuerunt:

P. Mag. Jacobus de Roucourt, conventus Atrebatensis filius, S. Th. Doet. Lovaniensis.

P. Mag. Joannes Cabeljauw, conventus Gandensis filius Iprensis vero Prior, S. Th. Doet. Duacenus. 4)

■ 1) Ten getale van C4 religieusen moesten de Dominicanen in 1629 hun klooster verlaten. Over de verdere lotgevallen der kloostergemeente zieMeyer. De Predikhceren te 's-Hertogcnbosch. Hfdst VI en Aanhangsel ï en II. Aldaar wordt ook Hfdst. IV en V gehandeld over de drie "kerkhuizen: Sint-Jacob, Sint-Cathrien en Sint Anna, welke zij in de !7de en 18de eeuw te 's-Hertogenbosch bedienden, en over de termijnen die tot de Fransche omwenteling door hen in de Meierij zijn gehouden '