is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eighen goet, ende die voirscr. susteren souden vervallen syn aen dit voirscr. huys ende hofstat ende alle tymeringhe die daer dan ter tyt op staet van allen goeden Recht, hetsy geestelick offte waerlyck, dat tegen desen voirgh. brieft' ende ordonnanciën gaen mach, ende, omdat Wy, Heer Aernt van Heerier ende Vron Alit van Heerier voirgh. willen dat dese saken aldus geschien, soe heb ick Heer Arnt van Heerier voirgh. minen seghel aen desen Brieft gehangen, ende ick, Vrou Alit van Heerier voirgh. bij gebrecke myns segels om te meerdere vestenisse wil, soe heb ick gebeden Heer Aernt van Heerier voirgh. die mede over my te besegelen; dat ick Heer Aernt van Heerier ter liefden, beden ende begheerten Vrou Alitten van Heerier voirgh. gheern gedaen hebbe; in oirkonden des Brieffs gegheven upten sevenden dach in Aprille int jaer ons Heeren MCCCC acht ende vyftich.

Monasterii hujus vestigia etiamnum apparent. Sitns ejus admodum amoenus erat ob aliqualem a civium aedibus separationem et circumjacentium pratorum aspectum. Fundus illius quadratus undequaque fluvio circumcinctus erat: sedqualia illius et ecclesiae olim fuerint aedificia nunc dici non potest ob totalem fere illorum devastationem.

Anno 1568 P. Mag. Vincentius Herculanus Commissarius Generalis authoritate Pontificia Capitulo Provinciali interfuit, et Monasteria quaedam ab haereticis et iconoclastis devastata •luoriim impossibilis videbatur restauratio, aliis incorporavit. Inter quae fuit Monasterium Monialium nostrarum in Asperen, quod incorporavit liuic Monasterio Worcumiensi, quam incorporationem confirmavit Capitulum Generale Romae anno 15G9. his verbis:

Oonfirmamus et acceptamus unionem et translationem Monialium Asperensium ad Monasterium Worcumense et hujus reductionem ad clausuram .... ab eodem R. P. (Vincentio Herculano) praedicta authoritate factam." Ita P. de Jonglie. Des. Bat. Dom. p. 54.

Hujus Monasterii erectioni plurimum faverunt illustrissimi et