is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in hoe monasterio congregato, illud a sua cura et obedientia totaliter abscidit.

Quo facto Moniales sese jurisdictioni Episcopi Tornacensis, Gandensi Episcopatu nondum erecto, subjecerunt, acceptante illas Ludovico Guillard, vicario generali Episcopi Tornacensis 1519, .ic Laurentio Puccio Cardinali presbytero supra memoratum factum confirmante. Vide F. J. Foppens, Tom. IV. Suppl. ad Opera Diplomatica A. Miraei, pag. 109 et 453. Errat ergo P. de Jonghe in suo Belg. Dom. pag. 121 de Monasterio Tamisiensi scribens: rMansit hoe monasterium sub obedientia Ordinis et Provincialis Teutoniae usque ad annum 1515, quo anno nova Provincia Germaniae Inferioris fuit erecta et hoe monasterium se submisit jurisdictioni Illmi D. Episcopi Tornacensis. cui iamisia tune suberat, Episcopatu Gandensi nondum erecto".

^ Subjicimus litteras se])arationis datas a monasterio Tamisiensi Sororibus Worcumiensibus anno 1511.

Wy Brucder Herman Roeloffs. als Meester of Biechtiger. ende oick van onsen persoens weghen, aengaende patrimonii goeden van ons, suster Luytgaert Ysbrants van Amsterdam, piioiinne, suster Lysbet Jans Ponciaens, suppriorinne, suster Mechtelt van Ghemonde, suster Sophia Hermans, suster Gheertruyt Hillebrants, suster Christina Jodens, suster Lysbetb Jans Leeuwen, en suster Katherina Gliysbrechts Verbyest, procuratrix, raetsusteren ende allen anderen conventuaelsusteren des convents in Teemsieken Sinte Annen met hoer van Sinte Dominicus Orden des Stichtes van Dorneck in den landen van Waes en onder der Provinciën van Duyslandt, kennen ende belyden mits desen, dat wy hebben quytghescouden ende afstel gbedaen, ende mits desen quytschelden ende afstaen dat convent van Worckum onse medesusteren, hoer personen en hoer gueden. landt, renthen, ghereet ende onghereet, hoe men die noemen soude moghen, ende dat na inhouden des scheidelbrieffs ghegheven, beseghelt ende behanteyekent van den commissarissen des Capittels en Meester Generael van der ganser Orden, tot